• 18 november 2016
  • #Kennis

6 Cruciale webontwikkelingen
voor 2017

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de landelijke beheerder van het .nl-domein, doet op jaarbasis onderzoek naar de trends van het internetgebruik in Nederland onder consumenten (4.117) en beslissers in de zakelijke markt (834).

Het rapport voor 2016 is recentelijk uitgekomen, en bevat weer genoeg stof tot nadenken en ontwikkelen. Immers: regeren is vooruitzien! ROQUIN zet de 6 belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

“Hoe verandert de manier waarop mensen internet gebruiken?”

De onderzoeksvraag van het jaarlijkse onderzoek van SIDN.

1. Mobiele devices blijven groeien

Zoals wij ook vaak terugzien in de statistieken van onze klanten, groeit het aandeel mobiele gebruikers hard. De data van de SIDN ondersteunt dit ook. Kort samengevat: PC’s en laptops worden minder vaak gebruikt, het marktaandeel van tablets is gelijk gebleven, en het gebruik van smartphones is hard aan het groeien.

Inmiddels beschikt 82% van de respondenten over een smartphone met internettoegang (t.o.v. 68% in 2014), en zijn smartphones voor veel typen internetgebruik (social media, spelletjes, e-mail, financiën, informatie zoeken) het voorkeursapparaat.

Pc’s en laptops zijn echter nog wel het voorkeursapparaat bij online aankopen (80% shopt het liefst online via deze apparaten). Daarnaast is het opvallend dat mensen via een pc/laptop gemiddeld minder sites per maand bezoeken (ten opzichte van 2014), maar ze bevinden zich wel langer op die sites dan via mobiel device.


 

2. We gebruiken minder apps

De consument is door de jaren heen selectiever geworden wat betreft het gebruik van apps. Hierbij worden er op mobiel/tablet minder apps gebruikt, maar de apps die worden gebruikt kennen wel een langere gebruiksduur. De concurrentie is dus feller geworden, er moet harder gewerkt worden om een plekje op het scherm van de smartphone te krijgen.

Consumenten downloaden dus minder apps. Voor een beter bereik van uw website kan een mobiele site of een webapp dus een betere oplossing zijn.

3. SEO is belangrijker dan ooit

We navigeren massaal via zoekmachines. Interne data van ROQUIN geeft aan dat als we kijken naar één jaar aan verkeer, de 8 meest bezochte sites (samen 4.500.000+ aan sessies) 72% van hun verkeer binnenkrijgen via Google.

Het jaarrapport onderbouwt dit verder: 82% van de respondenten geeft aan “Via een zoekmachine, zoals Google” te navigeren. Met name ‘autocomplete’ is hierbinnen een interessante uitschieter. Deze methode, die zoektermen automatisch voor de zoeker aanvult, wordt door 33% van de respondenten gebruikt. 25% van de jongeren in het onderzoek zetten deze methode zelfs op één.

82% van de respondenten navigeert via Google

4. Corporate sites blijven onverminderd belangrijk

De ‘eigen website’, als onderdeel van de online middelen mix, speelt nog altijd een centrale rol in de communicatiestrategie van Nederlandse bedrijven. Onder de zakelijke respondenten geeft 85% aan dit een belangrijk middel te vinden voor het behalen van doelstellingen.

Daarnaast worden campagnesites, sociale media, apps en platforms van derde partijen als belangrijk gezien om doelstellingen te bewerkstelligen, zelfs belangrijker dan in 2014. Zij verwachten dat dit de komende drie jaar verder toeneemt.

ROQUIN werkt veel vanuit een content strategie: vanuit het beoogde doel én de behoeften van de doelgroep, relevante content én middelen kiezen. Dit kan resulteren in een brede selectie aan media. Deze filosofie lijkt dus ook landelijk een steeds groter draagvlak te krijgen!

MEETBAAR ONLINE RESULTAAT

Lees alles over onze aanpak voor meetbaar online succes in Meten & Verbeteren: Een Vliegende Start In 5 Stappen

5. Online veiligheid staat hoog in het vaandel

Online veiligheid wordt als zeer belangrijk ervaren door 94% van de respondenten. Met name ouderen geven aan bezorgd te zijn over online veiligheid.

Daarnaast geeft 72% van de consumenten en 80% van de bedrijfsrespondenten aan in aanraking te zijn geweest met phishing (het lokken naar een valse (bank)website, een kopie van de echte website, om ze daar te laten inloggen met hun inlognaam en wachtwoord of hun creditcardnummer).

De online veiligheid van bedrijven kan in gevaar komen door bijvoorbeeld DDoS-aanvallen, dit zijn waarbij een computer gecrasht wordt door te grote hoeveelheden data te verzenden.

6. De toekomst: altijd online

Internetgebruikers zijn per maand ongeveer 10 uur langer online dan in 2014. Dat komt vooral door de toename van smartphonegebruik per gebruiker en het aantal smartphone gebruikers. De smartphone is een integraal deel van ons leven geworden.

Maar eigenlijk maakt het niet meer uit met welk device we online zijn, áls we dat maar zijn. Dit is vaak afhankelijk van de plaats waar we ons bevinden, een computer is geen handig middel voor het checken van je e-mail onderweg. SIDN omschrijft dit als het always on tijdperk, een tijdperk waarin we altijd online zijn onafhankelijk van het device dat we daarvoor gebruiken.

Voorbereid op 2017 – en de toekomst!

Is uw site al geoptimaliseerd voor mobiel? En bent u wel te vinden via de populairste navigatiemethode: Google? Heeft uw site al het ‘Veilig’ label? Wij helpen u graag!

Zie ook

SIDN: Trends in internetgebruik (Bron)

Let’s connect

We hebben altijd zin in nieuwe en uitdagende projecten. We gaan graag met je in gesprek!