• 17 februari 2016
  • #Kennis

Heb lef,
gebruik een proclaimer!

Wij pleiten al jaren voor het gebruik van een proclaimer. Toch zien we zijn tegenpool (on)bewust nog veel in websites (en e-mail) gebruikt worden: de disclaimer.

U kent ze wel: die prachtige volzinnen, waarmee organisaties bezoekers o.a. duidelijk maken dat ze geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid van de informatie en eventuele nadelige gevolgen van de verstrekte informatie. Maar is dit nu echt nuttig?

Een disclaimer heeft geen enkele (positieve) waarde

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: een disclaimer op een website is niet noodzakelijk en heeft geen enkele (positieve) waarde. In het kort, een disclaimer:

  • Is klantonvriendelijk: Een disclaimer klinkt negatief, gaat uit van wantrouwen en probeert de verantwoordelijkheid af te schuiven op de bezoeker of lezer
  • Is juridisch ongegrond: Daar de lezer of bezoeker geen akkoord heeft gegeven (of kan geven) is een disclaimer een mededeling, geen juridische afspraak
  • Maakt wel aansprakelijk: Duidelijke en voor de wet geldende aansprakelijkheidsrisico’s worden niet gedekt door een disclaimer

Echt gezellig is een disclaimer ook niet, helemaal als deze regelmatig onder e-mails terugkomt. Een positief gevoel bij de lezer of bezoeker wordt hiermee vervolgens snel (en onnodig!) teniet gedaan.

Goede afspraken maak je samen

Ja, goede afspraken zijn nodig, maar deze maak je samen, desnoods in een uitgebreid en afgetimmerd contract met handtekeningen. Niet met een disclaimer.

Leve de proclaimer

Haal dus in ieder geval de disclaimer weg. Beter nog, stel u kwetsbaar op en zet een proclaimer in. Dit is een verklaring met daarin minimaal:

  • De uitspraak dat u belooft uw uiterste best te doen om bijvoorbeeld correcte en zo actueel mogelijke informatie te verstrekken.
  • De oproep aan bezoekers en lezers om bij geconstateerde fouten contact op te nemen. Zodat u de fouten snel kunt verbeteren.
  • Een link naar een contactformulier om het uw bezoekers en lezers zo makkelijk mogelijk te maken om feedback te geven.

Al jaren verplicht bij de overheid

Het is niet voor niets dat overheidsinstanties een disclaimer al jaren niet meer mogen publiceren en een proclaimer inzetten. Het standpunt is dat informatie van de overheid correct en betrouwbaar moet zijn. Als de overheid zich al gaat verschuilen achter vrijwaringsverklaringen, wie kan de burger dan nog wel vertrouwen? Ook steeds meer commerciële organisaties wagen de stap naar een proclaimer.

Positief resultaat

Misschien sputtert de bedrijfsjurist nog steeds tegen. Maar één ding is zeker: je kwetsbaar opstellen als organisatie getuigd van lef, openheid en transparantie. De buitenwereld zal je daardoor meer vertrouwen.

Disclaimer

Door het lezen van dit artikel gaat u automatisch akkoord met de inhoud hiervan. Het is na lezing niet langer toegestaan een disclaimer in uw website en/of onder uw emailbericht te gebruiken. ROQUIN stelt zich aansprakelijk voor alle positieve feedback, extra klantvertrouwen en winst voor uw organisatie die voortvloeit door de inzet van een proclaimer.

Let’s connect

We hebben altijd zin in nieuwe en uitdagende projecten. We gaan graag met je in gesprek!