• 23 mei 2016
 • #Kennis

Meten & Verbeteren
Een Vliegende Start In 5 Stappen

Bij ROQUIN merken we nog te vaak dat een website als kostenpost wordt gezien. Wij staan voor ‘websites that work’: een website als investering met aantoonbaar rendement, door bijvoorbeeld leadgeneratie, verkoop van uw producten of kennis over uw (potentiële) klanten.

Centraal bij dit alles, zowel bij start als na live-gang, is een heldere en pragmatische aanpak, met regelmatige rapportage en continue verbetering voor een tastbaar resultaat.

Stap 1:
Stel duidelijke doelen…

Iedere website heeft één of meerdere doelen. De optimalisatie van uw website begint dan met de (primaire) functie van uw website. Is dit informeren, positioneren, verkopen, binden of een combinatie hiervan? Wanneer heeft u écht wat aan een bezoeker?

…en denk in conversies

Een belangrijke eigenschap van een doel is de meetbaarheid: Is het doel uit te drukken in cijfers/voorwaarden? De specifieke handeling die de bezoeker moet ondernemen om nuttig voor u te worden, noemen we de conversie: dit is bijvoorbeeld het doen van een aankoop, plaatsen van een aanvraag of invullen van een formulier. Ook niet-commerciële websites/organisaties hebben meetbare conversies!

Stap 2:
Breng uw doelgroepen in kaart…

De volgende stap is het kennen en vaststellen van de doelgroep(en). Wie zijn dit? Waar bevinden zij zich? Wat drijft hen? Een korte beschrijving per doelgroep of het uitgebreider uitwerken naar persona’s geeft al veel extra inzicht.

…en hun behoeften!

Probeer bij het in kaart brengen van uw doelgroepen zoveel mogelijk te inventariseren wat hun behoeften zijn. Ga dus niet (alleen) uit van wat u aan een doelgroep wilt vertellen of geven, maar wat deze doelgroep van u wilt horen of krijgen.

Van zenden naar interactie dus!

Stap 3:
Leg de basis voor uw content strategie

Zodra de doel(groep)en zijn opgesteld, kan er een plan worden gemaakt om deze te bereiken: de content strategie. Hierbij is het zaak om op de volgende 2 vragen antwoord te krijgen:

  1. Hoe bereikt u uw doelgroepen? Welke middelen zijn het meest geschikt?
  2. Hoe binden en interesseren we deze doelgroepen met deze vastgestelde middelen? Hoe overtuigen we een actie te ondernemen, zoals een inschrijving, aanmelding, aankoop, of aanvraag?

Deze content strategie wordt de basis bij het bereiken van uw doelen. Deze hoeft niet meteen perfect te zijn – daar is immers de cyclus van meten en verbeteren voor!

Start met een communicatiematrix

Een handig gereedschap bij het uitwerken van uw content is een communicatiematrix. In één schematische en overzichtelijke weergave wordt voor alle betrokkenen vastgelegd welke content voor welke doelgroepen bedoeld is en welk middel daarvoor het meest geschikt is. Het is vervolgens meteen inzichtelijker wat voor content er precies geproduceerd en beheerd moet worden.

De communicatiematrix

Communicatiematrix-Template-ROQUIN

Stap 4:
Meet de voortgang van uw conversies

De content strategie is opgesteld, de kanalen in kaart gebracht, de content geproduceerd. Nu begint het pas! Meten is immers weten, en het is hierbij belangrijk om met 3 dingen rekening te houden:

 1. Meet met (vaste) regelmaat! Één keer de statistieken induiken zegt niet heel veel. Verbetering is een traject: pak dus een haalbare, terugkerende periode, bijvoorbeeld maandelijks.
 2. Keep your eye on the prize: de doelen zijn niet voor niks opgesteld! Om te voorkomen dat u door de bomen van interessante cijfertjes het bos niet meer ziet, is het sterk aan te raden om alléén te kijken naar de metrics die direct betrekking hebben op uw doelen.
 3. Alles is relatief, ook cijfers: Probeer uw doelstellingen altijd in relatieve waarden uit te drukken. 1000 bezoekers op een pagina zegt helemaal niks. Pas als we deze cijfers in een context plaatsen, krijgen deze waarde: uw bezoekersaantal is 20% gestegen, er kwamen 30% meer bezoekers binnen via Google, en er zijn 10% meer aanmeldingsformulieren verstuurd ten opzichte van vorige maand.

Stap 5:
Verbeter uw aanpak… en start de cyclus weer opnieuw

De data in de (maandelijkse) rapportage is een goede aanleiding voor verdere verbeteringen in uw communicatieproces. Als veel bezoekers meteen bij binnenkomst uw site weer verlaten (het zg. bouncepercentage) kan het bijvoorbeeld zijn dat de content die getoond wordt, niet voldoende aansluit bij de verwachtingen van uw bezoeker. Als u anderzijds ziet dat uw bezoekers uw site erg vloeiend doorlopen, ligt er een groeimogelijkheid – wellicht wordt het tijd voor een campagne op social media of Adwords!

Stel waar nodig uw doelen bij: Mogelijk waren deze niet meteen realistisch, of misschien zelfs te terughoudend

De volledige aanpak met ROQUIN

Komt u toch niet helemaal uit uw communicatiematrix? Niet zeker waar uw aanpak te verbeteren is? Of heeft u simpelweg niet de tijd (of know-how) om een maandelijkse rapportage rond te werken? ROQUIN helpt u verder! Onze oplossingen voor online marketing…

 • …hebben een focus op een duidelijke aanpak, tastbaar resultaat en heldere rapportage
 • …brengen uw doelstellingen, doelgroepen en kanalen in beeld
 • …maken uw site beter vindbaar met vakkundige zoekmachine optimalisatie (SEO) en zoekwoorden analysen
 • …helpen uw conversies omhoog met campagnes via o.a. Google Adwords, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Mailchimp etc.

Geïnteresseerd?

Neem gerust contact met ons op!

Let’s connect

We hebben altijd zin in nieuwe en uitdagende projecten. We gaan graag met je in gesprek!