Websites that work

Continu op zoek naar de perfecte balans

Scoren met SEO op 3 fronten

Of je nou nieuw bent met SEO (Search Engine Optimization, zoekmachine optimalisatie) of het al jaren gebruikt, SEO is een veld dat altijd in beweging is. Daarom presenteren we onze 'Scoren met SEO op 3 fronten'-gids, een levend document dat regelmatig wordt geüpdate om de meest recente SEO-ontwikkelingen te weerspiegelen aan de hand van de drie basiscomponenten:

Waarom SEO?

Navigatie verloopt in sterk groeiende mate via zoekmachines. Op landelijk niveau is te zien dat 82% van de respondenten in een recente survey aangaf op het web te navigeren via Google. Interne data toont aan dat binnenkomend verkeer op websites van onze klanten voor 72% verloopt via Google. 

De resultatenpagina van Google (Search Engine Result Page, of ook wel SERP) is te zien als (het resultaat van) een competitie, waarbij Google alle deelnemers beoordeelt op diverse factoren. Relevantie is een belangrijke factor, maar factoren als de ervaring op de bestemmingspagina en de CTR (Click-Through-Rate) spelen ook een rol.

SEO is ook een kwestie van het ‘belonen’ van content: Als uw website goede content bevat, verdient dit een platform. Een solide basis (in de vorm van content, techniek &links) helpt zoekmachines met het op waarde schatten van uw website.

"Dus: waarom SEO? Omdat SEO websites helpt hun ranking, verkeer en zichtbaarheid te verbeteren. "

Zoekwoorden: optimaliseren met focus

Scoren kan niet zonder doel, en hetzelfde geldt voor SEO. De vraag “Hoe optimaliseer ik mijn website voor zoekmachines” is te beantwoorden met “Voor welke zoekwoorden wil ik mijn website optimaliseren?”. De bezoeker van de website moet geholpen worden met de antwoorden die de content van uw website biedt:

 • Sluit het zoekwoord aan bij de content van uw website?
 • Vindt een zoeker wat deze wil vinden op uw website als hij/zij dit zoekwoord gebruikt?
 • Draagt het verkeer dat dit zoekwoord kan genereren, bij aan de doelen van de website/organisatie?

Onderzoek toont aan dat de Click-Through Rate (het percentage dat een zoekresultaat ziet en daadwerkelijk klikt) voor de nummer 1 in de zoekresultaten rond de 40% ligt. Dit betekent dat de nummer 2, en lager, er veel minder goed vanaf komen. Er moet een afweging gemaakt worden tussen de investering om de ranking te verhogen en het uiteindelijke rendement. 

Kijk naast behoeften van de bezoeker en het doel van uw website, ook naar factoren als

 • De mate van concurrentie:
  Hoe scoren andere partijen op de zoekwoorden die voor u relevant zijn?
 • Zoekvolume:
  Hoeveel mensen zoeken er op het zoekwoord? Een hoger zoekvolume impliceert een grote vraag, alhoewel het zoekwoord dan ook te breed kan zijn.

Hou vervolgens rekening met bovenstaande grafiek om te zien of optimalisatie uiteindelijk wel de moeite waard is, ook als je géén nr. 1 kan worden.

Handige tools om zoekwoorden te bepalen en te monitoren:

 • Google Keyword Planner: doe inspiratie op voor geschikte zoekwoorden en zie hoe bepaalde zoekwoorden scoren in de zoekmachine. Let op: zoekwoorden met hoog zoekvolume lijken relevant, maar indien de concurrentie hoog is, is het lastig om direct aan deze wedstrijd mee te doen.
 • Google Trends: verken de laatste trends binnen zoekopdrachten in Google. Bekijk wat populair is in uw omgeving en pas daar uw content op aan.
 • Google Search Console: krijg inzicht in zoekresultaten voor uw website: welke zoekwoorden gebruikt men, op welke positie staat uw website bij het gebruik van deze zoekwoorden, en wat zijn de bestemmingspagina’s na het zoeken?
 • Google.nl: zoek gewoon eens op de zoekwoorden die u in gedachte hebt: verschijnen de juiste resultaten? Of zijn dit misschien toch niet de juiste zoekwoorden?
 • Bezoek de websites van concurrenten: welke zoekwoorden gebruiken zij en zijn wellicht ook interessant en relevant voor jou?

Long Tail Zoekwoorden: Succes in de niches

Het is zeker de moeite om te kijken of bepaalde zoekwoorden nog verder aan te vullen of uit te breiden zijn, voor zogeheten ‘Long Tail’ zoekwoorden. Long tail zoekwoorden trekken over het algemeen minder verkeer dan algemenere termen, maar dit verkeer is wel vele malen relevanter voor uw website.

Long tail zoekwoorden
FIGUUR: Long tail zoekwoorden zorgen voor relatief weinig verkeer maar een grote mate van interesse.

Nu er een zoekwoordenlijst is opgesteld, kan de optimalisatie beginnen. Voorafgaand hieraan is het belangrijk om iets te weten van de werking van zoekmachines: hoe indexeren zij precies?

Indexeren: een plattegrond van het internet

De precieze werking van het algoritme van een zoekmachine als Google is een goed bewaard geheim. Dit betekent dat kennis over indexering en SEO voortkomt uit allerlei bronnen, zoals experimenten, tests, en de schaarse hints en aanwijzingen van Google zelf. Alleen door gestructureerd te werk te gaan, kunt u écht kennis opdoen over uw doelgroep en hun zoekgedrag.

“Google's mission is to organize the world's information and make it universally accessible and useful.”

‘Mission statement’ van Google

Zoekmachines zijn behoorlijk geavanceerde stukjes software. Het indexeren gebeurt voornamelijk door ‘bots’, geautomatiseerde processen die het web doorkruisen en alle websites die zij bezoeken in kaart brengen. Een groot deel van technische SEO komt neer op het leesbaar maken van een site voor deze bots (zie het onderdeel 'Techniek').

Google stelt zelfs gebruik te maken van RankBrain, een voortdurend-doorlerende kunstmatige intelligentie die helpt met het samenstellen van zoekresultaten. Toch hebben zoekmachines nog behoorlijk wat hulp nodig om tot een goede indexering te komen.

Altijd aanmelden bij Google Search Console!

Een aanmelding bij Google Search Console ervoor dat u inzicht krijgt in de aanwezigheid van uw website in Google: wat zijn de huidige prestaties en hoe kunnen die verbeterd worden? U kunt Google op weg helpen door een sitemap toe te voegen in Google Search Console. Dit zorgt ervoor dat Google een lijst ontvangt met alle webpagina’s op de website die de zoekmachine moet crawlen. Meer informatie over Google Search Console is te vinden in het Search Console Helpcentrum.

Tips van Google:

 • Geef bezoekers informatie die ze zoeken
 • Maak uw website gemakkelijk toegankelijk
 • Zorg dat andere websites links naar uw site bevatten

“Om goed geïndexeerd te worden door zoekmachines als Google, is het belangrijk om de website en content daarop correct aan te leveren.”

De drie pijlers van SEO: content, techniek en links

SEO bestaat uit drie pijlers, namelijk content, techniek en links. Deze overlappen elkaar. U kunt nog zo’n goede content op uw website hebben staan, als de structuur van uw website niet goed is, zal Google uw website niet als beste indexeren.

De drie pijlers van SEO
FIGUUR: De drie pijlers van SEO

SEO pijler 1: Content

Hoe goed de techniek en links van een website ook zijn geregeld: het draait uiteindelijk om de content. De content dient de bezoeker uiteindelijk te informeren, activeren, aanzetten tot aankoop, aanmelding etc. Het is hierbij cruciaal om duidelijk te omschrijven waar de content over gaat. Help de bezoeker! Geef de lezer (én zoekmachines!) handvatten om de tekst snel te kunnen begrijpen. Gebruik tussenkoppen, geef iedere alinea een duidelijk doel, en gebruik een overzichtelijke structuur.

Denk bij content niet alleen aan tekst, maar ook aan media zoals afbeeldingen en video’s. Consumenten zoeken niet alleen aan de hand van tekst, maar bekijken daarnaast de resultaten onder ‘afbeeldingen’. Op die manier kunnen ze ook op uw website terecht komen.

Vergeet bovendien de meta tags en alt-titels niet! Deze zijn misschien op het eerste gezicht onzichtbaar, maar zorgen ervoor dat uw website goed geïndexeerd kan worden.

Het optimaliseren van content

Het optimaliseren van content voor SEO doeleinden focust zich op een combinatie van betekenis en relevantie.

Zorg dat de pagina écht ergens over gaat

 • Bepaal vooraf een doel: waarom creëert u deze content?
 • Bepaal een focus. Des te meer tekst, des te beter zoekmachines kunnen bepalen waar een pagina over gaat. Nu is dit geen reden om zo langdradig mogelijk te schrijven: bewaak altijd een prettige leesbaarheid voor de tekst. Zie het meer als een uitnodiging om écht op een onderwerp in te gaan, in plaats van overdreven lang van stof te worden.

Help de lezer én zoekmachine

 • Structureer de content: laat een bezoeker niet verdwalen! Maak dus gebruik van titels en subtitels (H1, H2, etc.).
 • Maak gebruik van alle mogelijkheden om extra informatie aan de content toe te voegen. Denk hierbij aan de meta-description, alt-tags.
 • Help bij het navigeren! Wikipedia.org is een goed voorbeeld van het intern linken van content. Iedere term waarover Wikipedia meer informatie heeft, is klikbaar. Dit maakt het navigeren een stuk makkelijker dan wanneer Wikipedia alleen een hoofdmenu zou hebben.
 • Maak bij deze interne links goed gebruik van anchor text. ‘Anchor text’ is het klikbare woord (of zinsdeel) waar de link achter verscholen zit zoals “klik hier”, waarbij ‘hier’ de anchor text is. Het is belangrijk om betekenisdragende links aan te maken. Zoekmachines gebruiken de anchor teksten om een idee te krijgen waar de achterliggende content over gaat. Een link naar ‘veelgestelde vragen’ op een webshop voor zwembroeken, kan dus beter worden geformuleerd als “Kijk voor meer informatie bij de veelgestelde vragen over zwembroeken” in plaats van“Kijk voor meer informatie hier”.
Koppenstructuur
FIGUUR: Koppenstructuur

SEO pijler 2: Techniek

Zoekmachines zijn er bij gebaat om goede zoekresultaten te leveren. Naast relevantie betekent dit dat de pagina technisch gezien ook in orde moet zijn. Denk hierbij aan goed gestructureerde URL’s, foutloze HTML en snelle code.

De laadtijd van uw website is een belangrijk technisch component. Google zal, bij twee zoekresultaten die vergelijkbaar scoren, de voorkeur geven aan de website die sneller laadt. Een belangrijk aspect voor de verbetering van de laadtijd is de grootte van de website (afbeeldingen, code, scripts, advertenties). Andere belangrijke technische factoren zijn o.a. mobielvriendelijkheid en veiligheid (via SSL).

“Techniek is cruciaal voor de ‘leesbaarheid’ van uw website voor zoekmachines.”

Bij het indexeren van een pagina bekijkt Google de broncode van de pagina, in plaats van de pagina zoals deze voor gebruikers is te zien.

Het optimaliseren van techniek

SEO pijler 3: Links

Zoekmachines willen graag, naast websites met goede content en techniek, resultaten aanleveren met een goede reputatie. Om een reputatie-rangorde vast te stellen, moet deze factor in cijfers kunnen worden uitgedrukt.

De oplossing hiervan ligt in het indexeren van links. Des te meer websites een (relevante, organische) link bevatten naar uw website, des te beter de reputatie van uw website. Er zijn immers veel andere sites die uw website als ‘bron’ gebruiken. In het verlengde daarvan, tellen deze referenties zwaarder, des te beter de reputatie van de verwijzer is. Oftewel:

“Een pagina krijgt een hogere reputatie als er meer links van andere pagina's naar deze pagina zijn. De reputatie van deze andere websites heeft ook een positief effect.”

FIGUUR: Een schematisch voorbeeld van PageRank, het reputatie-algoritme van Google

In het bovenstaande figuur scoren twee blogs gelijk op gebied van techniek en relevantie voor een bepaalde zoekterm. Blog 1 wordt 10 keer genoemd op diverse niche- en regiosites middels links. Blog 2 wordt 1 keer genoemd op NOS.nl. Omdat er bijzonder veel partijen zijn die op hun beurt weer linken naar NOS.nl, krijgt blog 2 een hogere reputatie door de verwijzing. Zoals Google het zelf omschrijft:

“Google interpreteert een link van pagina A naar pagina B als een stem van pagina A voor pagina B. Stemmen van 'belangrijke' pagina's tellen zwaarder en kunnen ervoor zorgen dat andere pagina's ook als 'belangrijk' worden beschouwd.”

Stappen voor een Google-vriendelijke site, google.com

Het optimaliseren van links

Het gestructureerd opbouwen van links van andere websites naar een eigen website draagt positief bij aan de ranking op de SERP, en wordt ook wel linkbuilding genoemd.

Naast de hoeveelheid links, gaat het ook om betekenis, context en waarde van de link. Google stelt onderscheidt te maken tussen ‘natuurlijke’ en ‘onnatuurlijke’ links.

Natuurlijke links

Ontstaan wanneer andere sites uw content waardevol vinden, en vanuit die motivatie linken naar uw website.

Onnatuurlijke links

Worden puur geplaatst uit SEO-oogpunt. Hieronder vallen bijvoorbeeld linkuitwisselprogramma’s (“Ik plaats 100 links naar andere sites op een pagina van mijn site, als jij dat ook doet”). Dit is géén correcte manier van linkbuilding.

De algoritmen van zoekmachines zoals Google worden continu aangepast om het indexeren van onnatuurlijke links tegen te gaan.

Er zijn verschillende manieren om natuurlijke links te genereren. Het is hierbij sterk afhankelijk om wat voor sector het gaat. In non-profit kringen is het doorgaans gebruikelijker om naar andere sites/instanties te verwijzen, terwijl webshops dit veel minder snel zullen doen. Natuurlijke links kunnen een handje worden geholpen door zogeheten ‘outreach’-links: het handmatig benaderen van interessante partijen, met het voorstel dat zij een link naar uw content plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een (gast)artikel op een vakblog.

Conclusie: Pak SEO consistent en gestructureerd op!

SEO maakt als discipline deel uit van online marketing. Dit betekent dat de basisprincipes van online marketing ook hier gelden: stel doelen en werk via een continue cyclus van meten & verbeteren.

Stel doelen...

Wat is de gewenste actie van de gebruiker/bezoeker op uw website? Belangrijker nog: waar helpt u een gebruiker echt mee? Wanneer wordt een bezoeker relevant? Bijvoorbeeld bij een aankoop, aanvraag of aanmelding.

Meet gestructureerd...

Meet de huidige situatie. Hoe presteert de website, waar komen de bezoekers vandaan en wat doen ze op de website? Verloopt een bezoek vloeiend, of lopen bezoekers ergens vast? Zorgen bepaalde kanalen voor ‘meer geïnteresseerd’ bezoek dan anderen?

...En verbeter doelgericht

Voer vervolgens doelgerichte verbeteringen door om vastgestelde doelen te behalen. Vergeet niet bij te houden wat er precies is veranderd, zodat er bij de volgende meting kan worden gekeken of deze wijzigingen het gewenste effect hebben.

Heeft u nog vragen na aanleiding van dit artikel? Opmerkingen? Of zou u bovenstaande werkwijze willen toepassen op uw eigen website? Neem contact met ons op!

In een notendop

Als full service internetbureau helpen we onze klanten zich online te onderscheiden en hun doelen te bereiken.

Hoe? Door treffende weboplossingen te creëren die wérken.

 • Gepassioneerde webexperts
 • Websites, webshops en webapplicaties
 • o.a. TYPO3, WordPress, WooCommerce
 • Webdesign, usability, user experience
 • Online marketing: SEO, SEA, Social Media
 • Uitgebreid gecertificeerd
 • Focus op resultaat

UX design: focus op de gehele experience en niet alleen op het ontwerpen van gebruiksvriendelijke interfaces. Weet… twitter.com/i/web/status/9…

30 januari 2018

Bij internetbureau ROQUIN zoeken we een support collega. Iemand die de brug kan slaan tussen klant en scrum team. T… twitter.com/i/web/status/9…

16 januari 2018

Verbeter de #gebruiksvriendelijkheid van formulieren op je website aan de hand van deze 10 tips!… twitter.com/i/web/status/9…

16 januari 2018

ROQUIN is een professioneel internetbureau dat de dienstverlening afstemt op de behoefte van de klant. Die flexibiliteit maakt dat ook lastige vraagstukken op maat gesneden worden beantwoord en opgelost.

Jan Bleumer
Bleumer Communicatie

Een fijne partner om mee samen te werken!

Mariska Jas
Nysingh Advocaten-Notarissen

ROQUIN is één grote snoeppot vol web-expertise - prettige samenwerking en altijd een prima eindresultaat!

Lucas Kuijpers
OnTopic

Wat een geduld hebben jullie met ons moeten hebben. Maar wat een briljant resultaat, die nieuwe site van het USC.

Marco Hoekstra
USC Sport

ROQUIN is deskundig, innoverend en denkt écht met je mee!

Sanne Janse
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis

Een team van slimme en creatieve jongens die op praktische en no-nonsense wijze onze websites hebben aangepakt!

Tamara Besseling
ZZG zorggroep

Het geheim van ROQUIN schuilt niet alleen in haar plezierige en betrouwbare communicatie, maar vooral ook in haar eigentijdse visie als internetbureau op de mogelijkheden van het internet.

Erik Markus
Capter

Mooooiiiiii :)

Kyonne Leyser
Hogeschool Arnhem Nijmegen

Wij zijn onder de indruk van internetbureau ROQUIN. Alle medewerkers zetten zich maximaal in om complexe zaken op een heldere manier uit te leggen en zowel commercieel als technisch mee te denken.

Stef van Gelderen
Sovella

Joris, als ik toch niet getrouwd was dan was ik door de knieën gegaan, nu.

Marinka Sloof-Meerbeek
De Hart en Vaatgroep

Heel goed bezig! Vanmiddag eren we internetbureau ROQUIN door jullie Spotify-playlist vol door de iPhone-speaker af te spelen.

Evelien Niens
Rivas Zorggroep

ROQUIN rockt! Goede ideeën, goede samenwerking, nog betere resultaten!

Jeroen Buijs
Radboud Universiteit Nijmegen

Internetbureau ROQUIN was in staat onze wensen te vertalen naar een professionele website die reeds enkele jaren perfect voldoet voor het doel waar we het voor bestemd hadden.

Henk Adriaanse
Adriaanse Transport

De stimulerende en professionele ondersteuning van ROQUIN bij het realiseren van onze website heeft belangrijk bijgedragen aan onze succesvolle expansie.

Michiel Roelse
Senlac Tours Europe

Bij ROQUIN weten ze als geen ander een prettige persoonlijke benadering te combineren met resultaatgericht en hard werken

Thomas Schippers
Omroep MAX

Deskundig en betrokken. Een fijne club om mee samen te werken!

Harry Evers
ZZG zorggroep

Als jullie roepen dat iets het doet, dan doet het het gewoon. Gisteren al en vandaag weer. Ga zo door in het nieuwe jaar!

Marjon Heldens
Hartstichting

Het team van internetbureau ROQUIN heeft onze wensen weten te vertalen in een functionele en aantrekkelijke website. Hiermee gaan wij zeker scoren!

Niels de Veth
Albert zips

Mede dankzij jullie flexibiliteit en professionele kennis hebben we nu een site om trots op te zijn.

Maarten den Dulk
Amsterdam Science Park

Super blij met de KLM website! Krijgen veel complimenten!

Engelina Argam-Imamdi
KLM Health Services

Nog dank voor de leuke workshop. Was erg goed voorbereid, gepresenteerd en informatief!

Roland Melchior
De Gezonde Regio

Da's mooi

Een panorama of luchtopname van uw organisatie?

Creatief met luchtopnames en panorama's?

Een luchtopname of panorama van uw organisatie biedt direct al voordelen op het gebied van interactie en SEO. Ook een luchtfoto of panaroma van uw organisatie? Lees er alles over in ons nieuwsbericht.

Uw jaarverslag digitaal?

Uw jaarverslag digitaal?

Snel een jaarverslag of (periodieke) rapportage nodig? Kies dan voor de handige online reporting-tool van ROQUIN. Deze biedt volop interactie en is geschikt voor alle devices. Alles in eigen beheer en met een open source CMS. Wat wilt u nog meer?

Uw magazine online?

Uw magazine online?

Ga digitaal met het online magazine van ROQUIN. Snel op maat gemaakt, volop interactie en beleving en toch een hoge ROI. Geschikt voor alle devices en ook nog eens herbruikbaar. U maakt elke volgende editie dus in een handomdraai!

Opvallen met uw domeinnaam?

Opvallen met uw domeinnaam?

Uw merk, locatie, activiteit of product als domein extensie? Dit kan, en biedt direct een wereld vol mogelijkheden! Advies nodig hoe deze in te zetten en direct te pre-registreren? Lees er alles over in ons nieuwsbericht.

Bij ons werken veel muzikanten. Niet gek dus dat we veel naar muziek luisteren. Sterker nog, diverse smaken wisselen we regelmatig uit en brengen we zelfs jammend - live dus! - ten gehore.

Nieuwsgierig geworden? Check onze favoriete tracks en sets, en laat ons weten wat je van onze (brede) muzieksmaak vindt!